ИТ 11 клас

ИТ 11 клас

16.06.2018 Выкл. Автор admin

Забележки: При разработване на колажите внимавайте различните изображения да не изглеждат като “кръпки”, като чужди снимки, а се постарайте да ги “впишете” в цялата композиция – най-често това се постига с преливане на изображенията. Относно сайтовете – навигацията да е видима на всяка страница, да се спазва еднотипността на страниците, имената на файловете да са на латиница. Относно анимираните gif-ове – размерността на избраните картинки да е една и съща, за да не се получават наславания на изображенията.